Skip to content

1 Comment

  1. Sadat
    December 9, 2012 @ 8:08 pm

    khailee tashakkoor muallim saahib!

    Ayaa een shuda mee taana ke man shuma ra dars khud ra send kanom wa shooma aan ra check kuneed?

    regards.